Header Ads

TỨ ĐỨC VÀ BÁCH HẠNH

Cổ Học Tinh Hoa - Sách Thế Thuyết

Tân Thái Bá

No automatic alt text available.

Hứa Doãn được bố mẹ
Cưới cho cô vợ hiền.
Chỉ tội kém nhan sắc,
Vừa xấu lại vừa đen.

Ông hỏi vợ, Nguyễn Thị,
Khi bỏ nhà ra đi:
“Đàn bà có tứ đức.
Vậy nàng có đức gì?”

“Dạ, thiếp có tất cả,
Chỉ đức dung không nhiều.
Đàn ông có bách hạnh.
Chàng có được bao nhiêu?”

“Ta có đủ bách hạnh,
Mà đã có từ lâu”.
Nguyễn Thị cung kính đáp:
“Bách hạnh, đức làm đầu.

Chỉ vì thấy thiếp xấu,
Chàng đã bỏ nhà đi.
Tức là thiếu cái đức.
Bách hạnh ấy là gì?”

Hứa Doãn nghe vợ nói,
Thấy hổ thẹn trong lòng.
Suốt đời cố giữ vững
Cái đức của người chồng.

Giải nghĩa.
Hứa Doãn: Người đời Tống, có tài văn chương, thi đỗ tiến sĩ, làm quan liêm chính, được lòng dân cảm phục.

Không có nhận xét nào

Blogs

Được tạo bởi Blogger.